Extra bolagsstämma i Echandia Group AB, November 2022

Extra bolagsstämma i Echandia Group AB, 8 November 2022

Länk till kallelse (PDF)

Protokoll från extra bolagsstämma i Echandia Group AB, 8 November 2022 (PDF)

Bilagor

Valberedningens motiverade yttrande inklusive styrelsepresentation (PDF)

Fullmaktsformulär (PDF)

Är dina aktier rösträttsregistrerade?

För att kunna rösta på en stämma måste aktierna vara rösträttsregistrerade. Aktier som ligger i en depå är inte automatiskt rösträttsregistrerade. Tänk på att rösträttsregistrera dina aktier i god tid.
Läs mer hos EuroClear

Related news

Echandia Group AB – Årsredovisning 2023

13 June 2024

Uppdaterad med valberedningens förslag: Kallelse till ordinarie årsstämma i Echandia Group AB

13 June 2024

Kallelse till ordinarie årsstämma i Echandia Group AB

30 May 2024

Kallelse till extra bolagsstämma i Echandia Group AB juni 2024

24 May 2024

Contact